Motivaation parantaminen – mistä lähteä liikkeelle?

Motivaation parantaminen ja motivaation löytäminen ovat sanapareja, joista kuulee puhuttavan esimerkiksi liikunnan tai elämäntapamuutoksen yhteydessä. Miten voisin parantaa motivaatiotani tai mistä ylipäätään löytää motivaatiota haastavina aikoina tai silloin kun hetkellisesti ei huvita.

Coaching -taitojen kehittäminen ja motivaation valmentaminen oli viimeisimmän lähijakson teemana health coach -opinnoissa. Keskustelimme aluksi ylipäätään siitä, mitä motivaatio on. Suomenkieleen tuo sana tulee lainasanana englanninkielestä motivation. Voisiko sanan motivaatio kääntää jotenkin suomeksi? Ehkäpä motivaatiota voisi kuvailla eteenpäin työntäväksi voimaksi, vetovoimaksi, energian lähteeksi tai innoksi. Toisaalta, voihan motivaatio kummuta myös negatiivisesta tunteesta.

Mitä motivaatio on?

Motivaatio voidaan määritellä tilaksi, joka määrää, miten vireästi ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa on suuntautunut. Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Tällöin tarkastellaan motivaation lähteitä, jotka poikkeavat toisistaan käyttäytymistä ohjaavien ja suuntaavien motiivien sekä palkkioiden puolesta. Motivaatio voi olla samanaikaisesti sisäistä ja ulkoista, mutta tällöin jompikumpi niistä on useimmiten hallitsevassa roolissa.

Ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Yksinkertaisena esimerkkinä sisäisestä motivaatiosta voisi olla oma henkilökohtainen kiinnostus esimerkiksi musiikkia kohtaan ja siksi henkilöllä on sisäinen motivaatio oppia soittamaan viulua. Ulkoinen motivaatio voisi olla toteuttaa vanhempien haavetta viulun soiton osaamisesta ja motivaationa toimisi silloin ulkoisesti vanhempien unelmien täyttäminen. Kumpi näistä motivaation lähteistä ja syistä on kestävämpi? Vastaus ei ole täysin mustavalkoinen, mutta yleisesti ajatellaan, että sisäinen motivaatio, joka lähtee syvältä sisimmästä, kantaa myös kauemmaksi ja parempiin lopputuloksiin.

Kun motivaation lähde on sisäinen, motivaatio on helpompi löytää ja se säilyy pidempään. Miksi näin? Motivaation ollessa sisäistä ihminen nauttii jo niin sanotusti matkasta ja hyvä lopputulos tulee kenties sivutuotteena. Ulkoinen motivaatio rakentuu lähinnä palkinnon saavuttamiseen, lopputulokseen pääsemiseen tai muiden henkilöiden miellyttämiseen tai toiveiden täyttämiseen. Toki ulkoisen motivaation lähde voi olla vaikka rahakin, jolloin raha voi olla vain väline, joka saavutetaan ensin ja vasta sen jälkeen jotain muuta kuten maailmanympärysmatka.

Voiko motivaatiota valmentaa?

Aloin eräs ilta lenkkiä juostessani miettiä motivaatiota ja ylipäätään voiko siihen vaikuttaa. Tulin myös vahvasti siihen tulokseen, että motivaation taso voi vaihdella ja motivaation syyt muuttua lyhyenkin ajan sisällä. Joskus esimerkiksi motivaatio liikkumiseen on terveys, toisinaan hyvä olo ja joskus ulkonäköön liittyvät asiat, jos kysymyksessä on esimerkiksi painon pudottaminen.

Juoksulenkin aikana tajusin myös sen, ettei minua tällä hetkellä motivoi juoksemaan esimerkiksi kaunis luonto tai sää, sillä pimeässä syksysäässä räntäsateen piiskatessa vasten kasvoja ei voi nauttia maisemista eikä niinkään säästäkään. Motivaatio lenkkeilyyn on silloin jossain muualla. Esimerkiksi siinä, että tietää lenkin tuottavan hyvää oloa tai pidemmässä mittakaavassa juoksulenkin edistävät terveyttä, nostavan kuntoa ja vähentävän stressiä. Sanoisin kuitenkin, että esimerkiksi juoksuharrastukseeni liittyen motivaation lähteet ovat vahvasti sisäisiä. Ja joskus toki ulkoisia, kun lenkille motivoi hienon Instagram-kuvan ottaminen.

Voiko motivaatiota valmentaa? Jollain tavalla varmasti voi, vaikka sisäinen ja vahva motivaatio löytyy ihmisen sisältä itsestään. Koen, että hyvinvointivalmentaja voin auttaa asiakasta tunnistamaan niitä motiiveja tai asioita, joiden vuoksi asioita kannattaa tehdä, mutta loppujen lopuksi onnistunut elämäntapamuutos vaatii sisäisen motivaation, jotta lopputulos on pysyvä ja ihminen itse onnellinen.

Motivaatio ei ole syntymässä saatu lahja vaan joukko taitoja ja tekoja, joita voi opetella. Sen eteen voi tehdä töitä ja siksi sitä voi myös valmentaa.

Ei määränpää vaan matka

Ei määränpää vaan matka. Niinhän usein sanotaan. Ja tuossa sanonnassa piilee minusta vahva viittaus motivaatioon. En kuitenkaan halua kiven kovaan väittää, että sisäinen motivaatio olisi aina yksinkertaisesti ulkoista motivaatiota parempi. Joskus määränpää ja lopputuloskin voi olla niin vahva eteenpäin työntävä voima, että sillä energialla jaksaa painaa eteenpäin.

Tärkeintä on, että tunnistaa elämässään itselleen tärkeät asiat, arvot ja tavoitteet ja motivoituu niistä.

Positiivinen palaute on tärkeä motivaation ylläpitäjä. Itselleen on oikein antaa kiitosta hyvästä työstä. Kiitos itselleen on jo itsessään palkinto tehdystä työstä ja antaa voimaa jatkaa eteenpäin.

Vahva motivaatio auttaa jaksamaan haastavampien vaiheiden yli, niitä meille jokaiselle väistämättä tulee. Siksi onkin tärkeää välillä pysähtyä miettimään mistä oma motivaatio syntyy, mihin se suuntautuu ja missä se on parhaillaan. Motivoituneena asiat tuntuvat helpommilta ja matka itsessään mielenkiintoiselta.

*****

Siinä muutama ajatus motivaatiosta, joka kenties kirvoittaa sinuakin ajattelemaan omia motivaation lähteitäsi. 🙂 Erityisen tärkeä aihe on mielestäni uuden vuoden kynnyksellä kun moni tekee uuden vuoden lupauksia ja asettaa tavoitteita seuraavalle vuodelle. Mitkä ovat aidosti motivoivia tavoitteita ja lähtevätkö ne sinun omasta halusta muuttaa asioita? Mieti motivaatiota vielä kerran jos olet tekemässä uuden vuoden lupausta. Voisiko lupaus ollakin motivoiva tavoite palkitsevien välietappien kera?

-Hilla

 

PT Coaching Academyssä koulutukset jatkuvat. Jos sinua kiinnostaa tällaiset aiheet ja ihmisten hyvinvointiin tai työhyvinvointiin vaikuttaminen, niin aluillaan on jälleen mielenkiintoisia koulutuksia.

Health Coach

Mental Trainer

Henkilöstövalmentaja

Muita mielenkiintoisia motivaatioon liittyviä artikkeleja:

Onko ulkonäkö riittävä motivaattori treenaamiseen? Asiantuntija vastaa

Kolme kovaa treenaria kertovat: “Näin pidän treeni-intoa yllä”

Löydä paras motivaatio

Kuinka löytää motivaatiota?

Henkinen palautuminen ja mental training – Tunnetko jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta?

*Sisältää mainoslinkkejä

*Yhteistyössä PT Coaching Academy.

Health Coach -opintojeni yksi osa-alue on mental training. Olen jonkin verran tutustunut aiheeseen jo aikaisemmin, mutta tänä syksynä olen päässyt syventymään aiheen pariin laajemmin opintojeni kautta. Olen myös lukenut mielenkiintoista kirjallisuutta, joista voisin myöhemmin vinkata teille muutamat omat suosikkini.

Mitä mental training tarkoittaa?

Mitä mental training ylipäätään tarkoittaa? Lyhyesti kiteytettynä mental trainingin eli mentaalivalmennuksen mahdollisuus ja mahdottomuus piilee ajatuksen, ajattelun ja tietoisuuden voimassa. Miten voimme tietoisella ajattelulla ja ajatuksillamme vaikuttaa siihen, miten asiat koemme, miten niihin suhtaudumme tai miten tavoitteemme saavutamme. Mental trainingin tavoitteena on haastaa omat asenteet ja uskomukset, ja siten vaikuttaa omiin tapoihimme ja saada haluttua muutosta aikaan.

”Kuulostaapa korkealentoiselta!”, saattaa tässä kohtaa joku todeta.

Oman sisäisen maailman reflektointi ja ajatusten harjoittamista on pidetty vaikeasti ymmärrettävänä asiana, koska se on näkymätöntä. Ajatukset ovat meillä kullakin omassa päässä, eikä asiasta voi siksi tehdä niin konkreettista ja näkyvää. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, ettemmekö voisi harjoittaa omaa ajatteluamme, asenteitamme ja sitä kautta muuttaa tapojamme. Harjoittaa tietoisuutta.

Otetaanpa esimerkki, jonka kautta voin havainnollistaa asiaa. Esimerkiksi urheilijoille suunnattu mentaalivalmennus tähtää parempaan henkiseen ja fyysiseen suoritukseen kilpailutilanteen aikana. Nykypäivänä ymmärretään, miten tärkeässä roolissa psyykkinen suorituskyky on harjoittelussa sekä maksimaalisen suorituksen aikana. Mentaalivalmennuksessa urheilijan kanssa voidaan tehdä harjoituksia, joiden kautta hän saa tukea ja vahvistusta omiin voimavaroihinsa sekä ajatuksiinsa onnistuneista suorituksista. Urheilijaa voidaan auttaa esimerkiksi selkeyttämään omaa identiteettiään, vahvuuksiaan, arvoja, haasteita, ajatuksia ja tuetaan siinä, että hän on sinut niiden kanssa.

Yhtälailla edellä kuvattu esimerkki voisi toimia työpaikalla tai omassa elämässä halutun muutoksen tai tavoitteen saavuttamisessa.

Mielelle pitää antaa työtä, jotta se voi keskittyä. Valitsemalla mitä ajattelemme ja mihin keskitymme, vaikutamme omaan ajatteluumme.

Emme aina hoksaa olevamme uupuneita

Luin artikkelin: ”Kun pitäisi jarrua painaa, niin painamme kaasua” – Uupunut salaa väsymyksen ja mietin, että siinä oli paljon samaa asiaa, josta mental trainingin -perusteet opintojen parissa olemme keskustelleet.

– Jostain syystä ihminen voi olla hyvin vaativa itseään kohtaan. Sillä voi olla hyvin pitkä historia sen ihmisen elämässä, että ihmisen on koko ajan ylitettävä itsensä, eikä mikään riitä. Työyhteisössä voi olla valtavat työpaineet, eikä venytä kaikkeen mitä vaaditaan. Vaatimukset työelämässä voivat olla nykypäivänä jopa kohtuuttomat.

– Stressi tulee hiipien – jopa salaa ja vaivihkaa. Yllättäen ihminen alkaa väsyä, herää yöuniltaan uupuneena. Tässä tilanteessa me ihmiset usein toimimme juuri niin kuin ei pitäisi. Kun pitäisi jarrua painaa, niin painamme kaasua. Purraan hammasta yhteen, jatketaan ja yritetään jopa vielä enemmän. Ei huomata sitä, että voimavarat alkavat olla tosi vähissä. Henkinen väsymys voi kasvaa niin suureksi, että se vie mennessään fyysisetkin voimat.

Edellä kuvatussa tilanteessa olisi mielestäsi mental trainingista hyötyä. Painaa hetkeksi stop nappulaa, laittaa autopilotti pois päältä ja kysyä itseltään: mikä on minulle tärkeintä ja miten tästä eteenpäin?

Kiireisessä tilanteessa ihminen alkaa helposti suorittaa yhä enemmän, vaikka jalka pitäisi ottaa pois kaasulta. Sitä tulee harvoin pysähdyttyä kunnolla, kun painaa päivästä toiseen ja aamusta iltaan. Miten voimme vaikuttaa vanhoihin tapoihimme ja tiedostaa omaan tilanteemme? Ja tiedostamisen jälkeen tehdä vielä muutoksia?

Mental trainingia ennaltaehkäisevästi

Mental trainingia voi parhaimmillaan harjoittaa jo silloin, kun ei ole vielä pakko. Ennaltaehkäisevästi. Ottaa aikaa itselleen ja pohtia sitä, mikä itselleen riittää. Missä minun elämässä mennään? Mitä minulle ja perheelleni kuuluu? Mitä minä arvostan ja mitkä ovat arvojani? Mitkä on niitä asioita, jotka taukoamatta minua vaivaavat? Ne voi laittaa paperille ylös. Mitkä asiat ovat kivoja elämässäni? Mitkä antavat minulle voimaa?

Voi lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että tiedostaa omat voimavaransa.

Tällaisen pohdinnan aikana saa jo hieman selkeyttä sille, mitkä ovat oman elämän voiman lähteitä. Niitä energiaa antavia asioita itselleen. Yleensä sitä huomaa, että vähemmän onkin enemmän.

Asioiden tiedostaminen jo auttaa. Itselle tulee uusi ajatus tilanteesta, asenne muuttuu ja siten ihminen voi alkaa tehdä muutoksia elämässään.

Sellaisin ajatuksin tähän päivään. 🙂

-Hilla

Kuvat meidän Kroatian matkalta pari viikkoa sitten.